Entry Post

Konst i skolan

Commenting is disabled.

Post Content

Konsten behöver odlas tidigt för att den ska få fart. Det är mycket som ska på plats för att kunna bli en konstnär, och än mer att kunna måla tavlor professionellt.

Utgå från bilden och där kan du se en relativt hög nivå redan hos unga konstnärer, frågan är hur det kan komma sig och det tänker vi även besvara i detta inlägg.

 

För att kunna bli en konstnär och en konstnär som specialiserar sig på tavlor, då krävs det en utgångspunkt och ett mål. Vi hittar vårt mål här mynewart.se. Det är hit vi ska ta oss efter en lång och mödosam läroprocess. Där fokus har legat på att måla tavlor timme ut och timme in. Vi börjar från resans början.

Det går att säga att barn redan i två till tre års åldern börjar med tavlor, främst då de målar så kallade huvudfotningar. Det är bilder av människor utan hals och de enda exkrementer som finns är huvud och fötter. Det tar tid för barn att träna upp den förmågan att kunna rita ner sin omgivning. Det är också därför första testet på att ett barn utvecklas i sin ordning sker genom att de vid fyra års ålder ombeds måla en huvudfoting på en tavla. Detta sker i samråd med den barnmorska som följt barnet från dess att det föddes. Här är det stor skillnad tiden som läggs på att sitta vid bordet och träna på att måla jämfört med att vara ute och spring syns tydligt. Men det ska vara en huvudfoting som ritas för att barnet inte ska hamna i vidare utredningar. Längre fram krävs mer avancerade tavlor, det är dock först vid ca sju till åtta års åldern nästa test kommer. Då ska barnet kunna rita en bild på sin familj och göra en tavla av det med olika färger och samtidigt förklara sitt motiv på ett sådant sätt att du som åhörare förstår tankeprocessen vid målningen.

Därefter så väljer barnet själv om det vill fortsätta på sin konstnärliga bana och det gör genom att välja det estetiska programmet och välja inriktning väggbonader och tavelmåleri. Då blir det obligatoriskt att måla minst fyra timmar i veckan på schemalagd tid. Det är här agnarna sållas från vetet och vi kan få en liten inblick i vem som är konstnären när det har gått lite längre tid. Här går det att kräva mer avancerade tavlor, likt dem på bilden ovan. Där har barnen använt sig av akvarell för att måla djurmotiv som en del i deras träning mot att bli allsköns konstnärer. Efter detta steg är det dags att gå ut och testa för att bli professionell konstnär. Då krävs det att den teknik som övats upp i skolan håller en så hög nivå att folk vill häng deras alster på väggarna. Nu kommer också fantasin att sätta sig på prov, det är därför många faller bort här trots toppbetyg och det bästa teknikerna vid tavelmålning. Det är här det blir noga om du valt att måla rätt motiv eller inte. Många är så fasta i vad de vill åstadkomma så att det glömmer att publiken är de som har pengarna.

Comments

Commenting is disabled.

There are no comments.